☼ š.g.18.septembrī piedalījāmies Olimpiskajā dienā.

☼ Gatavojamies Miķeļiem – veselīgo rudens našķu dienai.