Grupiņas

 Čakli apgūstam pirmsskolas izglītības obligāto saturu – vērtības un tikumus, caurviju prasmes, zināšanas, izpratni un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.