Irbītes

2022./23.mācību gadā grupas “Irbītes” skolotājas Sintija Egle, Liāna Kleine

TEMATISKAIS PLĀNS GRUPAI “IRBĪTES”

2022./2023.mācību gads

LaiksTematsApakštēmasLielā idejaZiņa bērnam  
01.09.-09.09.Iepazīsimies!Sasveicināšanās un iepazīšanās.Kas es esmu?Katrs cilvēks ir unikāls un neatkārtojams.
12.09.- 07.10.Planēta zeme, kur mēs dzīvojam.Kur es dzīvoju? (12.-16.09.)
Zeme, kas mums zem kājām. Ko tā mums dod? (19.-23.09.)
Kas dzīvo virs zemes? Kas dzīvo zem zemes? (26.-30.09.)
Kā es varu saudzēt dabu? (03.-07.10.)
Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?Mēs dzīvojam bagātā un daudzveidīgā pasaulē.
10.10.- 28.10.Ūdens- dzīvības pamats.Kam vajadzīgs ūdens? (10.-14.10.) Ūdenstilpes. (17.-21.10.)
Dzīvība ūdenī un pie ūdens.(24.- 28.10.)
Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?Ūdens ir nepieciešams cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem.
31.10.-30.11.Izejam svaigā gaisā!Kam vajadzīgs gaiss? (31.10.-11.11) Latvijas dzimšanas diena. (14.-18.11)
Vai gaiss var kustināt lietas? (21.-30.11)
Ko es varu darīt pasaulē?Mūsu zemeslodi ietver gaiss, tāpēc šeit var dzīvot cilvēki, dzīvnieki, augi un citas dzīvas būtnes.
01.12.-30.12.Kalendārs.Diena un nakts. (01.-09.12.)
Nedēļa.(12.-16.12.)
Svētku diena. (19.-30.12)
Kas mēs esam?Gadskārtu svētkus nosaka dienas un nakts garums.
2.01.-31.01.Gadalaiki.Gada dzimšanas diena. (02.-06.01.) Gadalaiki. (09.-13.01.)
Kāds ārā laiks? (16.-20.01.)
Mākoņi atnes nokrišņus. (23.-31.01.)
Kas mēs esam?Gads ir laiks, kas nepieciešams, lai zeme veiktu vienu riņķi ap sauli.
1.02.-03.03.Dabas ritmi.Lauku sēta. (01.-10.02.)
Zirņa dzīve.(13.-17.02.)
Bišu stropā. (20.-24.02.)
Desmit labi darbi. (27.02.-03.03.)
Cik daudzveidīga ir dabas radītā pasaule?Cilvēki, augi un dzīvnieki dzīvo atbilstoši dabas ritmam.
06.03.-31.03.Mājas mīluļi.Kas garšo trusim un man? (06.03.-10.03.) Ko saož kaķis un suns? (13.-17.03.)
Ko stāsta papagailis? (20.-24.03.)
Sirsnīgā satikšanās. (27.-31.03.)
Kā mēs izturamies pret pasauli?Cilvēki mājdzīvniekiem  sagādā dzīvesvietu un par tiem rūpējas.
03.04.-28.04.Rosība pavasarī.Pavasara darbi. (03.-07.04.)
Re, raibs tauriņš! (10.-14.04.)
Kas čiepst, čab un rūc? (17.-21.04.)
Dzeņa dziesma. Dzērves deja.(24.-28.04.)  
Ko es varu darīt pasaulē?Pavasaris ir laiks, kad daba pamostas un atdzīvojas no ziemas bargā sala.
1.05.-31.05.Sajust pasauli.Veco lietu jaunā dzīve.(1.-12.05.)
Tava profesija. Mans hobijs.(15.-19.05.)
Kā es sajūtu pasauli? (22.-31.05.)
Ko es varu darīt pasaulē?Caur maņām es sajūtu pasauli.
1.06.-30.06.Saules gads. Kas mēs esam?Saulgriežu svētkus nosaka dienas un nakts garums.
03.07-28.07.Skaņu pasaulē.  Ko es varu darīt pasaulē?Mums visapkārt ir cilvēku un dabas radītas skaņas.
31.07.-31.08.Kas būs nākamais?  Ko es varu darīt pasaulē?Ritma rindas var redzēt, dzirdēt un sajust.

Sagatavoja PI skolotāja: L. Kleine.