Irbītes

2020./21.mācību gadā grupas “Irbītes” skolotājas Liāna Kleine, Svetlana Iļjina.

GADA TEMATISKAIS PLĀNS

Mēnesis Temats
Septembris Es un tuvākā apkārtne.
Oktobris Rudens krāsu virpulī.
Novembris Skaņu pasaulē.
Decembris Reiz pasakā…
Janvāris No pamatiem līdz jumtam.
Februāris Draudzēsimies.
Marts Kā rodas ēnas?
Aprīlis Kā lai izaudzē?
Maijs Kukaiņu pasaule.
Jūnijs Saules gads.
Jūlijs Kas būs nākamais?
Augusts Lauku sētā.