Pūcītes

2020./21.mācību gadā grupas “Pūcītes” skolotājas Inga Āboltiņa, Svetlana Iļjina.

 

Mēnesis Temats FTK Fundamental programmas tēma
Septembris Es sabiedrībā. Dzīves mērķi un mācības (Noteikumi, kas mūs pasargā.)
Oktobris Es un mana veselība. Dzīves mērķi un mācības (Mans mērķis manā labā.)
Novembris Es dzīvoju Latvijā. Tehnoloģijas (Transporta veidi.)
Decembris Svinēsim kopā. Runa, drāma, māksla (Kā top izrāde.)
Janvāris Dzīves cikls. Bioloģija.
Februāris Pastāsti man… Radošums.
Marts Mijiedarbība dabā. Zemes zinātnes.
Aprīlis Taupīsim un saudzēsim. Ekonomika (Es kā patērētājs.)
Maijs Es zinu, es protu. Matemātika (Sistēmas un secības.)
Jūnijs Mana izvēle. Dzīves mērķi un mācības (Izvēle un atbildība.)
Jūlijs Kas būs nākamais? Dabas resursi (Eksperimenti – peldspēja, magnētisms.)
Augusts Pasaule varavīksnes krāsās. Astronomija (Visums.)

                                                           Sagatavoja: skolotāja I.Āboltiņa