Pūcītes

2020./21.mācību gadā grupas “Pūcītes” skolotājas Inga Āboltiņa, Svetlana Iļjina.

GADA TEMATISKAIS PLĀNS 

GRUPA  „PŪCĪTES” 

2020./2021.m.g. 

 

 

Mēnesis  Temats  Lielā ideja.  Ziņa bērnam                                      
Septembris  Es sabiedrībā.  Kas mēs esam?  Vienošanās nepieciešamas, lai mēs sabiedrībā   justos droši. 
Oktobris  Es un mana veselība.  Ko es varu darīt pasaulē?  Lai nesaslimtu, ievēroju profilakses pasākumus.               
Novembris  Es dzīvoju Latvijā.  Cik daudzveidīga ir cilvēka radītā pasaule?  Katrs mēs Latviju redzam un sajūtam caur sevi. 
Decembris  Svinēsim kopā.  Ko es varu darīt pasaulē?  Kopīgi rīkot svētkus nozīmē tos plānot, svinēt un pēc svētkiem visu sakārtot. 
Janvāris  Dzīves cikls.  Kā mēs izturamies pret pasauli?  Dzīvās būtnes augot mainās. 
Februāris  Pastāsti man…  Cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule?  Savas domas, emocijas, iztēloto vai pieredzēto varam secīgi pastāstīt un attēlot. 
Marts  Mijiedarbība dabā.  Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?  Dabā notiekošie procesi ietekmē vidi un dzīvās radības.  
Aprīlis  Taupīsim un saudzēsim.  Kā mēs izturamies pret pasauli?  Dabā notiekošos procesus un vidi ietekmē arī katrs no mums. 
Maijs  Es zinu, es protu.  Kas es esmu?  Katram no mums ir savs veids, kā apgūt kaut ko jaunu.   
Jūnijs  Mana izvēle.  Kas mēs esam?  Katram drīkst būt sava izvēle. 
Jūlijs   Kas būs nākamais?  Ko es varu darīt pasaulē?  Dabā notiekošie procesi ir mainīgi. 
Augusts  Pasaule varavīksnes krāsās.  Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju.  Pasaule ir krāsu pilna, tikai jāprot tās ieraudzīt. 

                                                            Sagatavoja: PII skolotāja I.Āboltiņa