Darbinieki

Vadītāja – Ieviņa Āboltiņa

Logopēds – Dace Riņķe

Speciālais pedagogs, mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības skolotāja –  Dace Orlova

Sporta skolotāja, pirmsskolas izglītības skolotāja – Svetlana Iļjina

Pirmsskolas izglītības skolotājas – Inga Āboltiņa, Sintija Egle, Liāna Kleine, Inese Skudra

Medmāsa – Daiga Duka
Pavāre – Rita Bušmane
Pavāra palīgs – Aina Upmane
Skolotāju palīgi – Liene Bojāre, Dzintra Kabluka, Kristīne Mironova, Inta Silerova, Baiba Šķendere
Sētniece, apkopēja – Sanita Krūmiņa
Veļas mazgājamās mašīnas operatore, noliktavas pārzine – Diāna Kromule